Ieškoti

Egzorcistai ir psichiatrai

Išleista: 2005
Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai
Kategorijos: Religija
Puslapių skaičius: 206
Skaitė/Skaito/Nori 1/0/2
Turi/Ieško 1/0
Viso vertinimų:1

Norite šiai knygai parašyti komentarą? Prisijunkite!

Knygoje išdėstoma trumpa egzorcizmo istorija nuo Kristaus laikų iki šių dienų, aiškinama, kas yra egzorcizmas ir kada jis būtinas, nurodomos įvairių prietaringumo apraiškų - magijos, satanizmo, sektų, spiritizmo - plitimo priežastys, analizuojami atskiri egzorcizmo atvejai, egzorcistų ir psichiatrų bendradarbiavimo galimybės padedant piktųjų dvasių kamuojamiems žmonėms.

Tėvas Gabriele Amorth gimė Modenoje 1925 metais, baigė teisės studijas. San Paolo bendrijos kunigas, žurnalistas, rašo savaitraščiui „Famiglia Cristiana“, redaguoja mėnraštį „Madre di Dio“. Žinomi jo straipsniai apie Dievo Motiną. Yra parašęs nemažai knygų, penkios iš jų buvo skirtos Dievo Motinai. Tėvas Gabriele - Tarptautinės popiežiškosios marijonų akademijos narys, Romos vyskupijos egzorcistas, nuo 1994 metų vadovauja Tarptautinei egzorcistų asociacijai.

Knygos „Egzorcistai ir psichiatrai“ apžvalgų po kol kas nėra.


Niekas nepasiūlė knygų, panašių į „Egzorcistai ir psichiatrai“.

Naudojimo taisyklės | Kontaktai | D.U.K. | Pagalba
www.suknyga.lt © 2014